Архангай аймгийн Цэцэрлэг сумын Мухар хужиртын рашаан сувилалд саравч барьлаа

2018.12.11    344    0
Архангай аймгийн Цэцэрлэг сумын Мухар хужиртын рашаан сувилалд саравч барьлаа

2018.07.01 нд Архангай аймгийн Цэцэрлэг сумын Мухар хужиртын рашаан сувилалд байрлалтай олон нийтийн саравчийг шинэчлэн барьж дуусгалаа.