ЭХЭМҮТ-ын Яаралтай тусламжийн тасагт судас гэрэлтүүлэгч, дуслаар тариа шахагч төхөөрөмжүүдээ гардуулан өглөө.

2017.10.14    870    0
ЭХЭМҮТ-ын Яаралтай тусламжийн тасагт судас гэрэлтүүлэгч, дуслаар тариа шахагч төхөөрөмжүүдээ гардуулан өглөө.

Эх Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төвийн Яаралтай тусламжийн тасагт судас гэрэлтүүлэгч, дуслаар тариа шахагч төхөөрөмжүүдээ гардуулан өглөө.