Нийслэлийн Багануур дүүргийн 1-р ангийн хүүхдүүдэд ном бэлэглэлээ.

2017.05.21    1470    0
Нийслэлийн Багануур дүүргийн 1-р ангийн хүүхдүүдэд ном бэлэглэлээ.

Нийслэлийн Багануур дүүргийн Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн 1-р ангийн хүүхдүүдэд В.Сүрэнгэрэлийн Герман хэлнээс орчуулсан үлгэрийн ном болон 4200 үгтэй бага ангийн сурагчийн тайлбар толь бэлэглэлээ.