Говийн ноён хутагтын сургаалиуд III

2015.03.20    1204    0
Говийн ноён хутагтын сургаалиуд III

Цагийн жамыг тодруулагч цаасан шувуу хэмээх сургаал

Наадмын шүлэг – Анхны бүлэг

Наадмын шүлэг – Хоёрдугаар бүлэг

Гэвш Шаравт хэлсэн сургаал

Алтан овоонд

Орчлонгийн учир