Говийн ноён хутагтын сургаалиуд II

2015.03.19    1114    0
Говийн ноён хутагтын сургаалиуд II

Даяанч нарт хайрласан сургаал

Бясалгал дунд ургасан дуу

Хувийг хэзээ олох бол хэмээх шүлэг

Бүгдээрээ мөнх бус байтал

Аяа, охин чи янагш сонс

Дадишвари нарт айлдсан дуу