2005 онд Далай багшийн Charlie Rose тэй ярилцсан бичлэг /Англи хэлээр/

2015.03.19    1275    0
2005 онд Далай багшийн Charlie Rose тэй ярилцсан бичлэг /Англи хэлээр/